W Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się bal charytatywny Stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny”, organizowany przez prof. Mirosława Piotrowskiego. 

Celem inicjatywy było niesienie pomocy zdolnej młodzieży Lubelszczyzny jak również wsparcie domów dziecka.