Głównym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i promocji Województwa Lubelskiego w kraju i zagranicą.

  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju województwa lubelskiego w tym: rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego i ekologii, gospodarki, handlu, turystyki, usług, nauki, kultury i sztuki oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do programów, inicjatyw i środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych inicjatyw rozwojowych,
  • rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach, inicjatywach i środkach finansowych Unii Europejskiej,
  • inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie lubelskim, w tym projektów inwestycyjnych,
  • promowanie, reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
  • upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Lubelszczyzny.