Adres siedziby Stowarzyszenia Razem dla Lubelszczyzny

Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS: 0000238350
Główny Urząd Statystyczny – REGON: 060084527
Urząd Skarbowy – NIP: 712-29-87-092