Co roku Stowarzyszenie, którego prezesem jest prof. Mirosław Piotrowski, jest organizatorem karnawałowego balu charytatywnego Razem dla Lubelszczyzny.

Pierwszy bal odbył się w 2005. Dochód z imprezy, a co roku jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, jest przeznaczany na wsparcie Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej i Domu im. Matki Weroniki w Lublinie, a także Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Z dochodu, pochodzącego z balu fundowane są również  stypendia dla talentów z regionu lubelskiego.