Stowarzyszenie Razem dla Lubelszczyzny zostało powołane w 2005 r. z inicjatywy lubelskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2004−2009

Wśród członków-założycieli znaleźli się rektorzy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz najbardziej znaczących firm Lubelszczyzny. Prezesem stowarzyszenia jest prof. Mirosław Piotrowski, funkcje wiceprezesów pełnią Stanisław Adamiak i Grzegorz Dębiec.